Over ons

Het Mannengilde is er voor mannen die hun Man-zijn willen ontwikkelen tot Meesterschap.
Meesterschap dat zich kenmerkt door een evenwichtig samengaan van kracht, verbinding, wijsh
eid en het vieren van het leven.
Het Mannengilde werkt vanuit het bewustzijn dat we als man en als mens pas optimaal en autonoom kunnen functioneren, als we dat als groep ook doen.
Het Mannengilde ziet dat man-zijn verder gaat dan het realiseren van een eigen ‘ik’. Man-zijn richt zich op bijdragen in verbinding met jezelf, met je dierbaren, met je omgeving en de wereld.

De oorspronkelijke betekenis van het woord gilde is: “een belangenorganisatie van personen met eenzelfde beroep of ambacht.“ Een gilde behartigt de belangen van de gildeleden. Het Mannengilde is een groep mannen die het ambacht van man-zijn aangaat en verdieping zoekt in het zorg dragen voor zichzelf, de ander en de omgeving. Het is een leer- en ervaringsplek waar we elkaar steunen om onze eigen vermogens op een authentieke manier vorm te geven in de wereld. In verbinding wordt kennis en ervaring gedeeld. Ieder gaat ontdekken wat hij aan zijn naasten en zijn omgeving te bieden heeft. De vierdaagse cursus De initiatie en de Jaartraining De Tocht naar Huis die door Cursuscentrum de Schans worden georganiseerd, verdiepen en versnellen het persoonlijk proces en geven daar richting aan. Om dit proces gaande te houden en zich te laten verdiepen, zijn bijeenkomsten zoals de Herbronningsdagen en mannenkringen van belang. De kracht van deze bijeenkomsten ligt in de bedding die ontstaat vanuit respect en aanwezigheid. Dat er zonder oordeel geluisterd wordt naar ieders verhaal. Met verschillende oefeningen worden de thema’s die spelen, uitgediept.

De zes initiatiefnemers van het Mannengilde zijn

Arend
Arend van Rietschoten
Fred
Fred Alebregtse
Toine
Toine van Toor
Harry
Harry Brink
Marcel
Marcel Swelsen
olivier
Olivier Winants